OM OSS
Dagsverk for Down er en stiftelse som arbeider for å bedre villkårene for personer med Down syndrom, fortrinnsvis i Norge. Innsamlede midler øremerkes formål og organisasjoner som kommer mennesker med Down syndrom til gode, og som bidrar til synliggjøring og inkludering.

TIPS OSS
Vet du om noen gode tiltak i ditt nærmiljø som kommer mennesker med Down til gode? Tips oss! Det kan gjelde foreninger, lag, festivaler, utstillinger og mer.

Vår epostadresse er: post@dagsverkfordown.no

I SOSIALE MEDIER
Facebook
Instagram