Tips oss

Vårt ønske er å fremme gode tiltak som kommer mennesker med Down syndrom til gode, primært i Norge. Dette kan være tiltak innen kunst, kultur, sport, friluftsliv, utdanning og arbeidsliv. Styret i Dagsverk for Down tar normalt selv initiativ til utdelinger, men vi verdsetter innspill. Vet du om noen gode tiltak i ditt nærmiljø? Tips oss! Det kan gjelde foreninger, lag, festivaler, utstillinger og mer.

Vår epostadresse er: post@dagsverkfordown.no